Te strenge duurzaamheidseisen

Te strenge duurzaamheidseisen blok aan been ondernemers agrarische sector

bron: vvd.nl

De lat voor ondernemers in de Agrarische sector ligt te hoog.

Ondernemers kunnen onmogelijk tegemoet komen aan de extra eisen die door de Nederlandse overheid worden gesteld in het kader van duurzaamheid. Dat stelt de VVD deze week tijdens de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer. De liberalen vrezen dat meer ondernemers in de sector noodgedwongen met hun bedrijf moeten stoppen, omdat zij het financieel niet meer kunnen bolwerken. Door het woud aan regels en de administratieve lastendruk die daarmee gepaard gaat, verdwijnt bovendien de ondernemingszin bij veel agrariërs.

Woordvoerder Landbouw Janneke Snijder:,,De VVD sluit beslist haar ogen niet voor duurzaamheid.  Maar duurzaamheid lijkt onderhand een containerbegrip. Naar ons idee moet duurzaamheid gaan over dierenwelzijn, milieurandvoorwaarden en  voedselveiligheid. Wij willen ervoor waken dat we als land te ver doorschieten in allerlei aanvullende regelgeving. Wij vinden het niet de taak van de overheid om allerlei extra maatregelen op het terrein van duurzaamheid te formuleren boven op de reeds bestaande doelstellingen. Deze maatregelen hebben hun weerslag op de investeringscapaciteit van ondernemers. Zo blijken veel ondernemers niet in staat om te investeren in allerlei dure technieken en leiden slepende vergunningstrajecten tot extra financiële en administratieve lasten voor overheid en ondernemer. Die onnodige regeldruk daar moeten we echt vanaf.”

De VVD wil dat de overheid het vertrouwen geeft aan de landbouwsector zelf om de afspraken na te komen. Bedrijven die zich hier niet aan houden, moeten worden aangepakt.De overheid moet samen met de sector het doel bepalen, maar wat minder het middel, is de gedachte. Janneke Snijder:,,Nederlandse ondernemers willen zelf ook stappen zetten op het gebied van dierenwelzijn en voedselveiligheid. Maar ondernemers moeten wel weten waar ze aan toe zijn. Een boer die jaren bezig is met een vergunning voor een voorgeschreven type luchtwasser, dat kan toch niet de bedoeling zijn. De verdiencapaciteit van primaire producenten loopt steeds meer terug met als gevolg dat boeren noodgedwongen de handdoek in de ring gooien.”

 

Contact

Adres: Twente Route 5a
7055 BD Heelweg
Telefoon: 06 - 2735 5044
Fax: 0315 - 34 54 70

Nieuws over Heusinkveld