Jonge boeren verdienen respect

De status van de landbouw moet omhoog.

Op die wijze blijven boeren gemotiveerd om voedsel te produceren en daarnaast ook te doen aan landschaps- en waterbeheer. Dat zei hoogleraar Louise Fresco vandaag op een vraag van LTO-voorzitter Albert Jan Maat, tijdens een vergadering van de Sociaal-Economische Raad (SER).

 

"Jonge boeren verdienen ons respect", aldus Fresco. "We moeten ervoor zorgen dat de beste studenten kiezen voor de landbouw. Daarvoor is het ook nodig om de arbeidsomstandigheden te verbeteren."

 

De SER stemde unaniem in met het advies Waarden van de landbouw, dat was voorbereid door een werkgroep onder voorzitterschap van Fresco. Volgens de werkgroep moet Europese steun na 2013 vooral voorbehouden blijven aan boeren in probleemgebieden en voor het leveren van diensten op het gebied van natuur, water en landschap.

LTO’er Maat zei blij te zijn met de erkenning dat een EU-landbouwbeleid ook na 2013 nodig blijft. Voor LTO is van belang dat er geen concurrentienadeel optreedt voor boeren die op termijn geen steun meer krijgen. Het SER-advies wordt op 9 juni aangeboden aan de aanvrager, LNV-minister Gerda Verburg.

Contact

Adres: Twente Route 5a
7055 BD Heelweg
Telefoon: 06 - 2735 5044
Fax: 0315 - 34 54 70

Nieuws over Heusinkveld